VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH
ZNALECKÉ KANCELÁŘE DUŠEK s.r.o.

Znalecký ústav jmenováný Rozhodnutím ministra spravedlnosti ze dne 19.5.2006 pod č.j. 91/2006-ODS-ZN/6 a Rozhodnutím ministra spravedlnosti ze dne 14.10.2008 pod č.j. 157/2008-OD-ZN/10.

Nabízíme:

  1. Oceňování podniků, včetně složek jeho aktiv a pasiv, oceňování obchodních podílů.

  2. Ceny a odhady nemovitostí.

Kontakt

Oceňování obchodního závodu:

Ing. Jarmila Dušková,  jednatelka – duskova@zkdusek.cz tel. 608 708 897

Oceňování obchodního závodu, oceňování nemovitostí:

K Nemocnici 2375/2A, 350 02 Cheb.